Шведська мова в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Шведська мова в КНУ)
  Електронні ресурси

Шведська мова в Інституті філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

På svenska 
Новини Загальна інформація Освітні програми Міжнародна співпраця Контакти

Освітні програми зі шведської філології


Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"


Освітня програма "Шведська філологія і переклад, англійська мова та третя германська мова (2020)"

Оновлена освітня програма для бакалаврату передбачає вивчення трьох іноземних мов: шведської, англійської та третьої германської (німецької або нідерландської). Після другого курсу студенти обирають один із двох вибіркових блоків - "Германські лінгвокультурні студії" або "Переклад з германських мов". Набір на оновлену освітню програму проводиться у 2020 році.

Завантажити опис освітньої програми

Завантажити навчальний план


Освітня програма "Шведська філологія і переклад, англійська мова та третя германська мова (2019)"

Освітня програма для бакалаврату передбачає вивчення трьох іноземних мов: шведської, англійської та третьої германської (німецької або нідерландської). Після другого курсу студенти обирають одну з двох спеціалізацій - "Лінгвістика" або "Переклад". Набір на цю освітню програму проводився у 2019 році.

Завантажити опис освітньої програми

Завантажити навчальний план

Програми навчальних дисциплін

Шведська мова (1-й і 2-й семестр)


Освітня програма "Шведська філологія, англійська мова та нідерландська мова"

За цією програмою освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" здійснювався набір студентів у 2017 та 2018 році. Освітня програма передбачає обов'язкове вивчення трьох германських мов - шведської, англійської та нідерландської.

Завантажити опис освітньої програми

Завантажити навчальний план

Програми навчальних дисциплін

Вступ до спецфілології (3-й семестр)

Лінгвокраїнознавство країн першої мови (3-й семестр)

Перша мова: лексика (3-й семестр)

Історія першої мови (4-й семестр)

Перша мова: лексикологія (4-й семестр)

Основи ділового мовлення (перша мова) (5-й семестр)

Перша мова: практична граматика (5-й семестр)

Лінгвістика тексту (6-й семестр)

Лінгвістична практика (6-й семестр)

Перша мова: теоретична граматика (6-й семестр)

Теорія та практика перекладу з першої мови (початковий рівень) (6-й семестр)


Освітня програма "Західноєвропейська мова і література та переклад (шведська та англійська)"

За цією програмою освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" здійснювався набір студентів у 2016 році. Освітня програма передбачає вивчення двох іноземних мов - шведської та англійської, а також третьої іноземної мови на вибір.

Завантажити навчальний план

Програми навчальних дисциплін

Перша мова: стилістика (7-й семестр)

Практика перекладу з першої мови: функціонально-стилістичний рівень (7-й семестр)

Усний переклад з першої мови (7-й семестр)

Перекладацька практика (8-й семестр)

Соціально-комунікативна практика (8-й семестр)

Комплексний державний іспит з іноземної мови (першої) та зарубіжної літератури (8-й семестр)


Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"


Освітня програма "Германська філологія та переклад (шведська мова та англійська мова) (2020)"

Оновлена освітня програма для магістратури передбачає поглиблене вивчення двох іноземних мов: шведської та англійської. Значна увага приділяється тренуванню навичок перекладу зі шведської та англійської мов. Студенти проходять дві перекладацькі практики - зі шведської та англійської мов, і в разі успішного завершення навчання їм присвоюється професійна кваліфікація перекладача зі шведської та англійської мов. Пропонується також поглиблена підготовка з лінгвістики в межах вибіркового блоку "Германські лінгвістичні студії" або усного перекладу в межах вибіркового блоку "Усний переклад зі шведської та англійської мов". Набір на оновлену освітню програму проводиться у 2020 році.

Завантажити опис освітньої програми

Завантажити навчальний план


Освітня програма "Германська філологія та переклад (шведська мова та англійська мова) (2018)"

Освітня програма для магістратури передбачає поглиблене вивчення двох іноземних мов: шведської та англійської, а також поглиблену теоретичну підготовку за однією з двох спеціалізацій - "Лінгвістика та міжкультурна комунікація" або "Міжкультурна комунікація та переклад". Набір на цю освітню програму проводився у 2018 і 2019 роках.

Завантажити опис освітньої програми

Завантажити навчальний план

Програми навчальних дисциплін

Основи перекладацького менеджменту (1-й семестр)

Професійні компетенції перекладача (1-й семестр)

Комунікативні стратегії (перша мова) (1-й і 2-й семестр)

Практика перекладу з першої мови (1-й і 2-й семестр)

Контрастивна лінгвістика (2-й семестр)

Проблеми сучасного перекладознавства (2-й семестр)

Діалектологія та варіативність мов (3-й семестр)

Лінгвокраїнознавчі аспекти міжкультурної комунікації (3-й семестр)

Перекладацька практика (3-й семестр)

Сучасна шведська література (3-й семестр)

Фаховий переклад (3-й семестр)

Критика та редагування перекладу (4-й семестр)

Риторика та аргументація для фахівців (4-й семестр)

Асистентська практика (4-й семестр)

Комплексний підсумковий іспит з західноєвропейської мови і літератури (перша мова) (4-й семестр)


  SWEDUA.COM  
© Кафедра германської філології та перекладу КНУ імені Тараса Шевченка 2018-2020