Svenska på Taras Shevchenko National University of Kyiv
  E-medier Bokkatalog Українською

 
SwedUA
Svenska på National Taras Shevchenko University of Kyiv
 

Nyheter Utbildning Internationellt samarbete Läroämnen Kontakter

Översättningsmanagement


OBS! Alla distanslektioner äger rum via Zoom: Länk till videokonferensen Meeting ID: 952 493 5644 Passcode: 6mpNVx


Tentamen (kl. 14:30 på onsdag den 9 december)

Individuella tider för tentamen

 • Kl. 14:30 - Diana Dobrodii.
 • Kl. 14:50 - Iryna Shatohina.

Tentamensfrågor

 1. Översättningsmarknad i Sverige och Ukraina.
 2. Aktörer på översättningsmarknaden.
 3. Uppdragsgivare på översättningsmarknaden.
 4. Översättarbyråer och dess roll på översättningsmarknaden.
 5. Översättarnas professionella sammanslutningar.
 6. EU-översättning.
 7. Yrkesetiska regler för översättare och tolkar.
 8. Hur hittar man översättare och tolkar för sitt översättningsprojekt?
 9. Samarbete mellan uppdragsgivare och översättare.
 10. Översättningsmarknadens reglering. Kammarkollegiets funktioner på den svenska översättningsmarknaden.

Lektion 6 (kl. 11:30 på måndag den 30 november)
Distanslektion
Översättarnas professionella sammanslutningar. Översättningsmarknadens reglering. Kammarkollegiets funktioner på den svenska översättningsmarknaden


OBS! Kl. 14:30 på onsdag den 25 november blir det en lektion i "Interkulturell kommunikation" i stället för "Översättningsmanagement".


Lektion 5 (kl. 13:00 på fredag den 20 november)
Distanslektion
Översättningsprojekt: Turistväg "Svenska platser i Ukraina". Konsekutiv tolkning (gemensam lektion med årskurs 4)


OBS! Kl. 11:30 på måndag den 16 november blir det en lektion i "Facköversättning" i stället för "Översättningsmanagement".


Lektion 4 (kl. 13:00 på fredag den 13 november)
Distanslektion
Översättningsprojekt: Möte mellan politiska ungdomsförbund. Konsekutiv tolkning (gemensam lektion med årskurs 4)


OBS! Kl. 14:30 på onsdag den 11 november blir det en lektion i "Interkulturell kommunikation" i stället för "Översättningsmanagement".


Lektion 3 (kl. 11:30 på måndag den 2 november)
Distanslektion
Översättningsprojekt. Rekrytering av personal

Hemläxor för måndagen den 2 november:

 • Skriv en jobbannons för ditt översättningsprojekt.
 • Hitta ett CV på arbetsplatssidor som du anser vara lämpligt för ditt översättningsprojekt. Fundera även på andra sätt att hitta personal för ditt projekt.

Lektion 2 (kl. 14:30 på onsdag den 28 oktober)
Distanslektion
Översättningsetik. Planering av översättningsprojekt

Ladda ner "God translatorssed"

Ladda ner "God tolksed"

Hemläxor för onsdagen den 28 oktober:

 • Välj ett översättningsprojekt och planera igenom följande moment:
  • Vilka samarbetspartner kommer att delta i projektet? Vilka skeden kommer projektet att bestå av?
  • Vad och i vilken omfattning kommer att översättas och/eller tolkas?
  • Hur många översättare och/eller tolkar kommer att behövas? För hur länge blir de anställda? Vilken anställningsform blir det?

Lektion 1 (kl. 11:30 på måndag den 19 oktober)
Distanslektion
Översättningsmarknad. EU-översättning. Översättningsetik

Ladda ner presentation 1

Ladda ner presentation 2


  SWEDUA.COM  
© Institution för germansk filologi och översättning på Taras Shevchenko National University of Kyiv 2018-