Svenska på Taras Shevchenko National University of Kyiv
  E-medier Bokkatalog Українською

 
SwedUA
Svenska på National Taras Shevchenko University of Kyiv
 

Nyheter Utbildning Internationellt samarbete Läroämnen Kontakter

Korpuslingvistik


OBS! Alla distanslektioner äger rum via Zoom: Länk till videokonferensen


Tentamen (kl. 16:00 på onsdag den 17 mars)

Individuella tider för tentamen

 • Kl. 16:00 - Anastasia Ivanova.
 • Kl. 16:20 - Anna Lysenko.
 • Kl. 16:40 - Taras Danylov.
 • Kl. 17:40 - Maria Titenok.

Tentamensfrågor

 1. Språkkorpusar: utmärkande drag och typer.
 2. Användning av språkkorpusar.
 3. Stockholm-Umeå-korpus.
 4. Korpusutveckling.
 5. Texturval för språkkorpusar.
 6. Korpusannotering.
 7. Nationella språkbanken.
 8. Språkverktyget Korp.
 9. Språkverktyget Sparv.
 10. Språkverktyget Lärka.

Lektion 6 (kl. 14:30 på måndag den 15 mars)
Distanslektion
Språkteknologi

Hemläxor för måndagen den 15 mars:

 • Planera igenom hur det är möjligt att använda språkkorpusar och verktyg för deras analys för undersökning inom din masteruppsats. Redovisa om detta på lektionen.

Lektion 4-5 (kl. 16:00 och 17:40 på onsdag den 10 mars)
Distanslektion
Svenska språkkorpusar. Språkbanken

Ladda ner presentation 3

Hemläxor för onsdagen den 10 mars:

 • Förbered ett projekt till en språkkorpus (det kan vara en svensk-ukrainsk parallellkorpus, en korpus för dialekt i Gammalsvenskby, en korpus över studentuppsatser på universitet i Kyiv e.d.). Beskriv bl.a. skeden i dess utveckling, principer för texturval, eventuella svårigheter som kan uppstå.

Lektion 2-3 (kl. 16:00 och 17:40 på onsdag den 3 mars)
Distanslektion
Svenska språkkorpusar. Stockholm-Umeå-korpus

Ladda ner presentation 2


Lektion 1 (kl. 14:30 på måndag den 1 mars)
Distanslektion
Introduktion till korpuslingvistik

Ladda ner presentation 1


  SWEDUA.COM  
© Institution för germansk filologi och översättning på Taras Shevchenko National University of Kyiv 2018-