Svenska på Taras Shevchenko National University of Kyiv
  E-medier

 
Svenska på National Taras Shevchenko University of Kyiv
 

Українською
Nyheter Utbildning Internationellt samarbete Läroämnen Kontakter

Läroämnen


Vårtermin 2020


Svensk språkhistoria 2


Textlingvistik 3


Kontrastiv lingvistik 5


Översättningsteori 5


Översättningskritik och -redigering 6


Hösttermin 2019


Nordistik 2


Tolkning 4


Tolkning 5


Översättarens fackkompetenser 5


Översättningsmanagement 5


Vårtermin 2019


Svensk språkhistoria 2


Svenska 3


Konsekutiv tolkning 4


Svenska 5


Kontrastiv lingvistik 5


Översättningspraktik 5


Översättningsteori 5


  SWEDUA.COM  
© Institution för germansk filologi och översättning på Taras Shevchenko National University of Kyiv 2018-2020