Svenska på Taras Shevchenko National University of Kyiv
  E-medier Bokkatalog Українською

 
SwedUA
Svenska på National Taras Shevchenko University of Kyiv
 

Nyheter Utbildning Internationellt samarbete Läroämnen Kontakter

Läroämnen


Vårtermin 2021


Översättningspraktik 3


Översättningsteori och -praktik 4


Facköversättning 5


Lingvistisk teori 5


Korpuslingvistik 6


Hösttermin 2020


Svenska 3


Inledning till översättningsvetenskap och -praktik 3


Översättningsteori och -praktik 4


Facköversättning 5


Interkulturell kommunikation 5


Översättningsmanagement 5


Facköversättning 6


Kognitiv lingvistik 6


Vårtermin 2020


Svensk språkhistoria 2


Textlingvistik 3


Kontrastiv lingvistik 5


Översättningsteori 5


Översättningskritik och -redigering 6


Hösttermin 2019


Nordistik 2


Tolkning 4


Tolkning 5


Översättarens fackkompetenser 5


Översättningsmanagement 5


Vårtermin 2019


Svensk språkhistoria 2


Svenska 3


Konsekutiv tolkning 4


Svenska 5


Kontrastiv lingvistik 5


Översättningspraktik 5


Översättningsteori 5


  SWEDUA.COM  
© Institution för germansk filologi och översättning på Taras Shevchenko National University of Kyiv 2018-